Óscar Giménez Barcelona | viernes, 10 de enero de 2014 h |

Els facultatius d’Assistència Pública Domiciliària (APD) de Catalunya no han estat obligats a integrar-se en el règim estatutari, tal com establia el Reial Decret Llei 16/2012 sobre “mesures urgents per garantir la sostenibilitat del SNS”.

Aquest Decret especificava que els metges d’APD, que són funcionaris de carrera, havien de convertir-se en estatutaris –com la majoria de professionals del sistema sanitari públic- abans del 31 de desembre de 2013 o, en el seu defecte, mantenir-se com a funcionaris però desenvolupant tasques de tipus administratiu en departaments no sanitaris.

La Generalitat de Catalunya, de la mateixa manera que la resta de comunitats autònomes, ha tirat enrere l’obligatorietat d’aquesta estatutorització, deixant que cadascú decideixi voluntàriament la seva integració, tant en el cas dels metges d’APD com dels professionals de contingent i zona.

A finals de desembre es va publicar al DOGC l’ordre que regula el procés d’integració voluntària dels metges d’APD, així com la resolució segons la qual els metges de contingent i zona podran continuar exercint y prestant els seus serveis com fins ara sense estar obligats a transformar-se en estatutaris.

Els professionals afectats, els col·legis de metges i els sindicats mèdics es van oposar a aquest apartat del Reial Decret des del primer moment, motiu pel qual han acollit amb satisfacció les respectives resolucions adoptades per les diverses comunitats autònomes. Així ho reconeix Antoni Duran, secretari del Sector Funcionaris-Contingent i Zona del sindicat Metges de Catalunya, qui explica que la mitjana d’edat dels facultatius d’APD se situa en torn a 57 anys, i que la dels metges de contingent i zona és de 64 anys. Per tant, tots es jubilaran en poc temps, raó per la qual considerava il·lògica l’obligació de convertir-se en estatutaris.

De moment, la situació que ara comença es considera transitòria, però aquest representant sindical destaca que la unió de tots els metges d’APD, contingent i zona ha estat forta, almenys a Catalunya, “on hem aconseguit que els polítics ens escoltessin”.

També reconeix que la reconsideració de la norma té pressent que la integració que demanava el Decret no tenia cap lògica. “El cos de metges funcionaris s’ha quedat antiquat i els polítics van pensar a renovar-lo, però no té cap sentit fer-ho quan tots aquests metges estan a punt de jubilar-se”, argumenta Duran.

Encara que la ministra de Sanitat Ana Mato no va voler tirar enrere el Decret que va originar el conflicte, a la reunió del Consell Interterritorial celebrada el passat desembre va acordar amb els consellers autonòmics resoldre el conflicte amb criteris de flexibilitat per a respectar els drets consolidats dels dos col·lectius de metges, acomplint d’aquesta manera el pacte que la ministra va signar a finals de juliol de 2013 amb el Foro de la Profesión Médica.

En el moment pressent, l’Institut Català de la Salut (ICS) no ha rebut cap petició d’integració voluntària en el règim estatutari.

En conjunt, els metges que estaven afectats pel Decret 16/2012 són uns 7.000 a tota Espanya, dels quals uns 3.000 són d’APD. A Catalunya, concretament, són 346 metges d’APD i 627 de contingent i zona.