Recerca/ Un equip de la UB descriu noves funcions d’aquesta proteïna

br

| viernes, 28 de junio de 2013 h |

La proteïna hCNT1, que participa en el transport de nucleòsids, pot tenir altres funcions biològiques que afectarien la fisiologia de cèl·lules tumorals a més de la seva funció transportadora.

Aquesta és la principal conclusió d’un treball científic publicat a la revista Cell Death and Disease, que signa un equip de la UB integrat per Marçal Pastor Anglada, Sandra Pérez Torras, Anna Vidal Pla, Pedro Cano Soldado, Isabel Huber Ruano i Adela Mazo, experts del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, de l’Institut de Biomedicina de la UB (IBUB) i del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Hepàtiques i Digestives (CiberEHD).

Segons explica el catedràtic Marçal Pastor Anglada, director de la recerca i cap del Grup de Recerca Consolidat de Farmacologia Molecular i Teràpies Experimentals (MPET) de la UB, “el paper dels fàrmacs derivats de nucleòsids en la quimioteràpia del càncer i les malalties virals és conegut i estudiat des de fa anys. En canvi, el que és més recent és l’estudi de l’activitat biològica dels transportadors de nucleòsids, i més en concret, des de la perspectiva del transport de fàrmacs per al disseny de noves teràpies antitumorals”.

La nova recerca, centrada en l’expressió del transportador hCNT1, es basa en l’estudi de models d’adenocarcinoma pancreàtic humà en ratolins de laboratori, desenvolupats per l’experta Sandra Pérez Torras. Segons el treball de l’equip de la UB, el creixement tumoral s’inhibeix en presència del transportador hCNT1 i, encara més sorprenent, això passa independentment de l’administració de fàrmacs a les cèl·lules neoplàsiques.

Aquesta nova i inesperada funció biològica de la proteïna hCNT1, que és paral·lela a la captació de nucleòsids per a la cèl·lula, indica que el problema no vindria per la desaparició d’una via d’entrada de fàrmac. Al capdavall, el fet que hCNT1 s’expressi en la cèl·lula tumoral condicionaria una sèrie de propietats fenotípiques del tumor de manera independent al seu paper en el transport de fàrmacs. Aquesta dualitat en l’activitat biològica podria donar-se en altres transportadors de la família hCNT.

Per tant, identificar diferències estructurals i funcionals dels transportadors de nucleòsids entre el món procariota i l’eucariota són algunes de les futures fronteres d’aquest àmbit de la recerca internacional.