GACETA MÉDICA Barcelona | viernes, 14 de marzo de 2014 h |

Per primera vegada, un estudi ha avaluat l’eficàcia i l’eficiència d’un Programa de Suport Multidisciplinari en pacients amb hepatitis C crònica, desenvolupat per hepatòlegs de l’Hospital del Mar de Barcelona.

Segons els resultats, publicats a la revista Journal of Hepathology, aquest programa ha aconseguit augmentar en un 16 per cent l’adherència al tractament i, en conseqüència, la seva eficàcia.

“Lamentablement, les característiques del tractament i les comorbiditats psiquiàtriques són comuns en pacients amb hepatitis C i això condiciona la seva adherència a aquest, el seu resultat i l’evolució de la malaltia. Per això és important desenvolupar programes específics que evitin aquests condicionants a l’efectivitat del tractament”, explica Ricard Solà, responsable de l’àrea d’Hepatologia de l’ Hospital i líder d’aquest projecte.

Els pacients amb genotip 1 inclosos en el programa van aconseguir la curació en el 62,5 per cent dels casos, un 14,5 per cent més que els tractats de forma convencional. El cost per pacient va ser de 13.319 euros en el grup multidisciplinari i de 16.184 euros en el grup control; per tant, aquesta estratègia de suport al pacient per a un bon compliment de la teràpia no només es tradueix en benefici clínic, sinó en un avantatge econòmic per al sistema sanitari.

A més, el grup de suport multidisciplinari va aconseguir un augment significatiu dels anys de vida ajustats per qualitat (AVAQ ) de 16,3 AVAC respecte a 15,8 AVAQ en els controls.

Cinc especialitats diferents

L’eina desenvolupada a l’Hospital del mar va incloure dos hepatòlegs, dues infermeres, un farmacèutic, un psicòleg, un psiquiatre i suport administratiu. Les infermeres i els hepatòlegs van proporcionar informació als pacients sobre l’epidemiologia de l’Hepatitis C, la seva evolució, diagnòstic i seguiment, i sobre el tractament antiviral.

Per la seva banda, el farmacèutic va reforçar les instruccions dels medicaments i promoure l’adherència al tractament; i la inclusió d’un psicòleg i un psiquiatre van permetre el maneig eficaç dels trastorns psiquiàtrics associats.

“Creiem que els bons resultats obtinguts avalen el cost- efectivitat i en definitiva, la utilitat d’un Programa de Suport Multidisciplinar també en altres patologies amb característiques semblants” conclou el Dr.Solà, ja que la cerca de la personalització del tractament és un objectiu general en la medicina i aquests programes estan demostrant eficàcia per aconseguir-ho.