M.B. Barcelona | viernes, 26 de febrero de 2016 h |

Els acords de risc compartit estan adquirint cada vegada més protagonisme en el procés d’introducció de fàrmacs. A més, l’estructura descentralitzada del sistema de salut espanyol implica a un elevat nombre d’actors en la presa de decisions d’aquest procés, fet que augmenta la complexitat i fa necessària la col·laboració. En aquest sentit, durant un acte organitzat per Insights in Life Sciences (ilS) i CataloniaBio, diversos representants de la indústria van debatre sobre les eines necessàries per dur a terme aquests acords innovadors. Candela Calle, directora general de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), va apostar per un canvi de visió que englobi no solament la manera de col·laborar entre organitzacions, sinó també un canvi d’orientació en l’estructura interna de les organitzacions.“Si tots anem per la mateixa línia estarem produint un canvi de discurs, un canvi d’orientació. Aquest canvi ha de ser integral”. En aquest mateix sentit es va expressar Antoni Gilabert, gerent de prestacions farmacèutiques del Servei Català de Salut (CatSalut), manifestant que el repte és “tenir visió”.

Gilabert va dir que els reguladors d’accés al mercat mesuraran el preu del medicament i que aporti valor. “No hi haurà lloc per al fàrmac que no n’aporti”. I Oriol Solà-Morales, partner de Health Innovation Technology Transfer, va reiterar que es tracta d’ampliar el marc d’acció dels acords de risc compartit. “Valorar tot el procés de la malaltia, una visió més global”. Segons Gilabert, un altre repte és el que fa referència als procediments de registre dels fàrmacs.”Qui millor registra és el metge, que està més prop dels resultats”. El repte que Mercedes Prior, cap de Market Access en Almirall,va posar sobre la taula va ser el de millorar la transparència i la col·laboració entre administració pública i indústria. “De vegades no hem pogut avançar perquè no sabem què li preocupa a l’administració”.