Mar Barberà Barcelona | viernes, 18 de diciembre de 2015 h |

El 17 de desembre es va presentar, a la seu de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), el manual del projecte europeu d’Atenció Integral Avançada i Desplegament de les Solucions de Telemedicina (ACT). El manual o cookbook recull l’anàlisi,fet durant dos anys i mig, dels elements clau per implementar programes d’atenció integrada i de telemedicina, i s’ha fet a través de les experiències dutes a terme en cinc regions europees després de realitzar tasques d’investigació amb pacients amb EPOC, diabetis i insuficiència cardíaca en els sistemes de salut del País Basc, Catalunya, Escòcia, el nord dels Països Baixos i Llombardia.Cristina Bescos, responsable del projecte ACT a l’empresa Philips, va destacar que una de les conclusions que van observar en aquest estudi és que els pacients necessiten un únic punt de contacte. “Si un pacient ha de coordinar-se amb diferents institucions i professionals se sent perdut”. D’altra banda, Bescos va assenyalar que el “gran problema” que havien detectat en l’estudi va estar en la recollida de dades. “La falta d’estandarització impedeix que els programes es comparin, la qual cosa dificulta l’avaluació compartida”.

Casos d’èxit a Catalunya

El Programa de Pacient Crònic, de Badalona Serveis Assistencials (BSA), i el Programa per a la Prevenció i el Tractament de la Cronicitat amb pacients amb Insuficiència Cardíaca a l’Alt Penedès han estat destacats com a dues experiències d’èxit pel projecte ACT. L’objectiu del programa del Pacient Crònic de BSA és oferir un model de cura integral a pacients crònics, basant-se en la optimització i la integració de recursos. El seu propòsit és identificar els pacients de manera proactiva. Per desenvolupar-lo, BSA ha creat un model predictiu que permet calcular el risc entre les diferents necessitats d’atenció que sorgiran a un any vista. Usant aquest mètode, va dir Bescos, “es pot identificar el risc de cada ciutadà, ajudant-lo a proporcionar la millor cura individual”. El programa classifica els pacients en diferents grups per adaptar els recursos: pacients sense cap malaltia, pacients en risc, amb una o dues malalties cròniques, pacients de complexitat mitjana i pacients d’alta complexitat. L’objectiu d’aquest programa se centra en millorar el seguiment dels pacients en situació d’estabilitat, en les reaguditzacions, per evitar ingressos i reingressos hospitalaris no necessaris. Per a dur a terme aquest programa es va comptar amb professionals de la salut i l’atenció social dels diferents nivells assistencials de l’Alt Penedès organitzats a través d’un model flexible, integrat i proactiu.

L’Hospital Clínic de Barcelona ha estat un dels hospitals que ha contribuït en el projecte ACT liderant l’àmbit d’estratègies d’avaluació de risc i estratificació. El director d’aquest centre, Josep Maria Piqué, va destacar que “la telemedicina ajudarà a que cada pacient rebi una atenció personalitzada. La tecnologia es presenta com a facilitadora del procés de canvi, tot i que aquest canvi ha d’anar acompanyat d’un canvi de mentalitat”.