Oncologia/ Diada del Voluntariat 2013 de la Lliga Contra el Càncer

br

j. m. Barcelona | viernes, 26 de abril de 2013 h |

El conseller de Salut, Boi Ruiz, presidí el passat 20 d’abril a Vila-seca la Diada del Voluntariat 2013 de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. S’ha fet balanç de les activitats que la Lliga ha realitzat durant el 2012, destacant la posada en marxa del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a les Terres de l’Ebre amb la Regió Sanitària Terres de l’Ebre. Els resultats definitius d’aquest programa, amb una participació del 57 per cent, han permès detectar aquest forma de càncer en 5,5 de cada mil persones participants. S’han detectat també adenomes amb diferent risc de malignitat en més de 100 persones i tots ells han estat extirpats.

En atenció a aquests bons resultats, el conseller Ruiz ha donat a conèixer que el programa pilot, amb el suport del seu Departament, s’estendrà enguany de Terres de l’Ebre al conjunt de tot Tarragona.

El càncer més freqüent

El càncer de còlon i recte és el càncer més freqüent en el conjunt d’ambdós sexes tant al conjunt de Catalunya com a la demarcació de Tarragona i a la regió sanitària Terres de l’Ebre. Actualment, en aquesta regió sanitària es diagnostiquen més de 170 nous casos d’aquest càncer a l’any i més de 70 persones moren per aquesta causa. Davant l’impacte en salut d’aquesta malaltia, el dia 3 de maig de 2012 es va iniciar la implantació del Programa de Prevenció de Càncer de Còlon i Recte a Tortosa Est, la primera de les 5 àrees bàsiques de la comarca del Baix Ebre en que s’ha començat a desplegar el Programa. Entre la data d’inici i el passat 6 de novembre es va convidar per carta a totes les persones entre 50 i 69 anys que, segons el Registre Central d’Assegurats (emissor de la Targetes Sanitàries Individuals) tenen domicili en aquesta àrea bàsica. A les persones que, després d’una carta de presentació i una d’invitació no acudien a participar, se’ls enviava una segona carta d’invitació.

La població d’aquesta àrea bàsica a qui anava dirigit inicialment el Programa era de 5.533 persones a les que s’han enviat un total de més de 14.000 cartes. D’aquestes persones, un 9 per cent van ser excloses per diferents motius. Els principals motius per no tenir criteri de participació foren: 43 per cent per errades en el domicili postal, 31 per cent per cribratge previ, i 17 per cent per estudi i seguiment de patologia colorectal o per antecedents personals o familiars de càncer colorectal. Les exclusions s’han realitzat mitjançant dues vies: per una banda el contacte de les persones convidades amb l’Oficina Tècnica a través del telèfon i/o del correu electrònic, i, per l’altra, la comunicació entre els professionals d’atenció primària i els de l’Oficina Tècnica. Aquestes dues vies garanteixen una millor adequació dels criteris de participació de cada una de les persones convidades.

Les persones amb indicació de cribratge van ser 5.049 de les quals han participat 2.896 (57,4 per cent) sent la participació superior entre les dones (60,0 per cent) que entre els homes (54,7 per cent). Els nivells de participació assolits són molt satisfactoris tenint en compte els valors obtinguts a la primera volta a Barcelona ciutat (42,6 per cent), a Lleida (63,3 per cent) i al País Basc l’any 2009 (57 per cent). Cal mencionar que en els consultoris locals (amb menys de 300 persones convidades) les participacions han estat més elevades que a la ciutat arribant al 74,5 per cent.

Cal destacar que en l’àrea implementada, del grup d’edat de 50-69 anys, la cobertura de la prevenció del càncer de còlon i recte arriba a més del 60 per cent i això sense tenir en compte les persones que tenen un seguiment específic per malalties d’aquest òrgan.

Les persones que decideixen participar i van a buscar el material al CAP, han de recollir una petita quantitat de femta i retornar la mostra al mateix centre de salut. Les mostres s’envien al laboratori de l’Hospital de Tortosa-Verge de la Cinta, on són processdes.