PLA DE SALUT 2011-2015/ Es volen professionalitzar les decisions mitjançant nous instruments de participació

br

J. MONTANER Barcelona | viernes, 13 de septiembre de 2013 h |

El Departament de Salut organitzà una Jornada de Noves Formes de Participació dels Professionals en la Transformació del Sistema, que presentà oficialment l’eina Health Consensus, desenvolupada per enginyers de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i que permetrà que els professionals de la salut participin de manera efectiva des d’ara en temes relacionats amb el canvi de model assistencial, prenent part activa en un procés de consulta sobre temes que fan referència al Pla de Salut 2011-2015. El director general de Planificació i Recerca en Salut, Carles Constante, inaugurà la sessió fent valer que el coneixement dels professionals clínics és imprescindible per a la planificació, la gestió i la millora del sistema sanitari. Aquest, digué, és un dels principis que fonamenta el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 i defineix una estratègia emmarcada en la línia d’actuació 7 “Incorporació sistemàtica del coneixement professional i clínic”.

Health Consensus

Health Consensus és una solució tecnològica que permet fer consultes en línia i, a la vegada, rebre el retorn immediat de l’opinió de totes les persones consultades de manera que, a través d’un procés interactiu, es poden arribar a consensuar polítiques o iniciatives concretes. Dos enginyers de la UPC, Josep Maria Monguet i Toni Martí, explicaren als assistents que Health Consensus és una eina de les noves tecnologies anomenades d’intel·ligència col·lectiva, “que cada dia guanyen més pes als mitjans de comunicació, xarxes socials, món del disseny i del negoci”. Aquesta eina, afegiren, permet millorar l’eficiència organitzativa del sistema, la rendibilitat, els resultats del treball en equip, el lideratge a l’hora de fer pronòstics i prediccions o de crear coneixement. El Health Consensus, concretament, els experts asseguraren que ha de servir per aprofundir en la gestió del sistema, validació de la pràctica clínica, ús eficaç de la informació, integració dels serveis de salut, eficiència dels tractaments, promoure i facilitar la innovació i establí un marc comunicatiu entre metge i pacient. La participació dels professionals es basa, fonamentalment, en metodologies presencials que consumeixen temps, en la feina d’assessorament i en el desplaçament, i generen biaixos de selecció dels professionals provocats per la distància o la concentració de professionals i en el nombre total de consultes. En aquest sentit, el Health Consensus es presentà com una eina que permetrà resoldre els biaixos de selecció de professionals en funció de la seva ubicació geogràfica i del nombre de participants. El projecte consisteix a dissenyar un qüestionari per ser contestat per professionals de diferents àmbits.

Monguet i Martí van concloure que, després de l’experiència pilot amb crònics, els professionals de la salut responen positivament a la proposta de participació de Health Consenssus, que el procés de participació és eficient, operatiu i satisfactori per a tothom, que hi ha una percepció de valor dels resultats per part dels professionals implicats i que aquests resultats es tradueixen en contribucions objectives i rellevants.

Èxit amb crònics

El responsable de la línia d’actuació 7 del Pla de salut, Joan Escarrabill, presentà el primer projecte elaborat pel Departament amb aquesta eina nova i que ha estat la definició de 18 indicadors de l’atenció a la cronicitat. A partir del treball inicial d’un grup d’experts es va plantejar una bateria d’indicadors que, fent servir el Health Consensus, ha permès la participació de més de 500 professionals. Per determinar els continguts del qüestionari, la iniciativa comptà amb líders clínics de diferents organitzacions.

Els resultats obtinguts es tingueren en compte en un procés de presa de decisions i s’incorporaran properament en la priorització, l’ordenació i l’avaluació de l’activitat assistencial. El resultat ha estat, comptat i debatut, un consens sobre divuit indicadors que permeten l’avaluació de l’atenció sanitària per a malalts crònics. Escarrabill estimà que els indicadors consensuats poden tenir un impacte clar en consum de recursos i resultats en salut, destacà la validesa d’indicadors tals com la taxa de reingressos o la història clínica compartida i senyalà el valor d’una participació molt elevada per part dels professionals consultats.

Explicà que Health Consensus proporcionava als gestors de la sanitat una visió poblacional que abans els mancava, una visió global enfocada als resultats dels plans proposats, una visió territorial i també una visió comparativa (benchmarking).

Amb anterioritat a noves eines com Health Consensus, assegurà Escarrabill, el Departament havia de fer front a barreres geogràfiques per recavar l’experiència directa dels professionals, dificultats per garantir la representativitat de tots els usuaris del sistema (es recorria quasi exclusivament als “experts”) i identificació de situacions especials; mentre que ara resulta molt més fàcil establir prioritats, aconseguir una participació ben àmplia o identificar necessitats i oportunitats. L’heterogeneïtat de les experiències d’atenció a la cronicitat limita saber l’impacte en els serveis i els beneficis per a la població. Per aquest motiu, un dels projectes de la Central de Resultats ha estat la publicació el juliol del 2013 d’aquests divuit indicadors que s’utilitzaran per avaluar l’atenció a la cronicitat. En aquests moments el projecte està en fase d’implementació i de recollida de dades, i Escarrabill ha fet saber que Salut proposarà al Ministerio de Sanidad y Consumo que implementi l’ús d’indicadors en cronicitat en el Sistema Nacional de Salud, atès que és una iniciativa pionera basada en la evidència i sense cap més referent estatal.

Enquesta

Durant aquest mes de setembre s’iniciarà una nova enquesta massiva entre professionals mitjançant l’eina Health Consensus amb el propòsit d’aprofundir en la innovació organitzativa i de gestió. L’enquesta se centrarà en quatre temes d’interès: salut comunitària, decisions compartides entre professionals i pacients, serveis de salut en xarxa i noves formes d’atenció. Les respostes obtingudes serviran per al debat que es dugui a terme durant la Jornada en diferents grups de treball repartits en sales temàtiques.

A més, hi haurà altres formes de participació durant la Jornada com són la presentació i comunicació de pòsters sobre projectes que estan portant a terme els equips dels centres els millors dels quals rebran un reconeixement. Tant l’enquesta com la jornada del dia 10 donen el tret de sortida als treballs preparatoris per a la 3a Jornada del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, que tindrà lloc el 20 de desembre a Sitges.

Aquesta Jornada s’ha consolidat com una de les més importants de l’any per al Departament de Salut i pretén comptar amb més de 1.000 professionals de tot el país. El lema de la Jornada és “Canviar des de dins per millorar”.

Health Consensus permetrà resoldre els biaixos de selecció dels professionals

L’heterogeneïtat limita saber l’impacte en els serveis i els beneficis per a la població