Mar Barberà Barcelona | viernes, 20 de marzo de 2015 h |

A Catalunya, cada any es diagnostiquen més de 4.000 nous casos de càncer de còlon. Per aquest motiu es va posar en marxa, a finals de 2009, el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR), concertat en la Cartera de Serveis del CatSalut, on s’establia un model organitzatiu entre els hospitals del Mar i el Clínic i el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. El programa està adreçat a homes i dones de 50 a 69 anys i té per objectiu millorar l’accessibilitat a la prova i el nivell de participació gràcies a la implicació dels farmacèutics.

Francesc Macià, coordinador del programa a l’Hospital del Mar, explica que ja se’n va fer una prova pilot el 2001 però que va tenir poca acollida. “Només vam comptar amb un 17 per cent de participació en aquella ocasió”. Des de llavors, el programa només s’havia dut a terme a l’Hospitalet de Llobregat, però l’any 2009 es va ampliar a Barcelona, concretament a sis districtes: Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí. El districte amb un registre més alt de participació ha estat el de Sant Martí amb un 54,2 per cent.

Macià explica que a Ciutat Vella, on ell treballa, s’han trobat més dificultats per introduir aquesta prova ja que hi ha un alt grau d’immigració, que, d’entrada, veu amb més reticència aquesta prova. “Gràcies a la col·laboració, sobretot a nivell informatiu, del teixit associatiu del barri hem arribat a més gent”, va dir. El model de programa que s’està duent a terme a Catalunya està basat en el programa italià. “Hem copiat el seu model i l’hem implementat a Catalunya”. Aquest model compta amb la participació de les farmàcies, fet que ha ajudat enormement a introduir el programa a la població, ja que, segons Macià, “no és un tema que d’entrada tingui bona acollida com les proves de detecció del càncer de mama, que estan més normalitzades”.

La segona ronda del PDPCCR, duta a terme entre gener de 2012 i desembre de 2013, ha comptat amb la participació de més de 81.000 persones, el que representa un 23 per cent de participació arreu de Catalunya. I ha permès detectar 165 càncers i 1.234 adenomes d’alt risc i 696 de baix risc. Segons Macià, “ens esperàvem que la participació fos molt més alta”, ja que el problema que hi ha, segons ell, és “que la meitat de la població no té accés al programa i l’altra meitat ja és la tercera vegada que els hi estem oferint la prova”, va dir.

Actualment ja s’està realitzant la tercera ronda d’aquesta prova, que té un grau d’adherència molt elevat. “El 82 per cent de gent que s’ha fet la prova un cop, repeteix”, va dir Macià. La participació global de la segona ronda se situa en un 48 per cent, 5 punts per sobre de la primera ronda. Les dones són molt més proactives que els homes en aquest tipus de prova. La xifra més alta (52,8 per cent) correspon a les dones dins la franja d’edat dels 60 als 64 anys. Pel que fa a la cobertura del programa a la resta del territori català, “anem amb retard”, va dir aquest expert. El PDPCCR està en fase d’expansió i, actualment, a banda de Barcelona ciutat i l’àrea de Barcelona Metropolitana Sud, recentment s’ha estès a Lleida, Terres de l’Ebre, Girona i Alt Pirineu i Aran i comarques d’Osona, La Garrotxa i el Ripollès.

Funcionament del programa

Cada dos anys les persones que formen part de la població diana, homes i dones d’entre 50 i 69 anys, reben una carta convidant-los a participar en el programa voluntàriament. Les persones convidades s’adrecen a les farmàcies comunitàries que participen en el programa, on el farmacèutic consciencia sobre la importància de realitzar-se la prova, aconsella sobre la seva correcta realització i detecta possibles motius d’exclusió.

Segons Macià, aquesta és una prova “molt senzilla, molt fàcil i molt efectiva”. El factor temps juga un paper important ja que en menys d’un mes, generalment són 15 dies, ja s’han donat els resultats i, si cal, després es fa un seguiment amb el mateix metge de capçalera i també amb el digestòleg. “D’aquí a pocs anys notarem la baixada de càncer colorectal, que representa el càncer amb l’índex més alt de mortalitat”, va dir.