M.B. Barcelona | viernes, 13 de noviembre de 2015 h |

El passat dilluns 9 de novembre es va aprovar la Resolució 1 / XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Uns resultats que han forçat els pactes entre les dues formacions independentistes, Junts pel Sí (JxSí) i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

En l’àmbit de les polítiques de salut, segons resa el text de la Resolució, el futur Govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, mitjançant el Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona pot quedar exclosa per raons d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut (SNS) i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.

Gestió dels centres d’AP

El tercer i últim punt del text de l’apartat de sanitat, diu, literalment que “d’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no poden dur-se a terme nous concursos per a la gestió de centres d’atenció primària (AP)”. Helena Ris, directora general de la Unió Catalana d’Hospitals (La Unió), es mostra sorpresa. “Aquest últim punt del text ens ha sobtat ja que, pel que fa a la matèria sanitària, el Decret parla de temes molt transcendents com són la cobertura universal i de qualitat, i, de sobte, apareix la prohibició dels concursos d’atenció primària, que és un tema molt instrumental”. Amb tot, Ris pensa que aquesta prohibició també es pot interpretar com a continuïtat a la moció parlamentària duta a terme en l’anterior legislatura. “El Departament de Salut va crear una comissió i va presentar una moció parlamentària per tal de transposar la directiva europea que prohibeix els concursos per a la gestió de centres d’atenció primària”. Davant aquest fet, Ris assenyala que “es va acordar, temporalment, que no hi haguessin més concursos, per a la gestió de primària, ni de cap altre servei sanitari, com són serveis sociosanitaris, serveis de salut mental, fins que la transposició de la directiva europea no es reflectís en la normativa catalana”. A Catalunya, el model sanitari està basat en la col·laboració públic-privada, recorda Ris, que afegeix que “sempre hem funcionat amb aquesta col·laboració. El que necessitem és un sistema de contractació de serveis transparent i que valori els continguts i l’experiència que hem demostrat en la prestació d’aquests serveis”, conclou.