M. B. Barcelona | viernes, 15 de julio de 2016 h |

Amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera de la sanitat pública, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha fet arribar al conseller de Salut, Antoni Comín, un document amb una sèrie de propostes. El document, elaborat per representants dels quatre Col·legis de Metges de Catalunya, és una revisió del que ja van presentar l’any 2013 a l’anterior conseller de Salut, Boi Ruiz. Segons Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), “sense pressupost no podrem complir tots els punts proposats però tampoc ens hem de quedar immòbils. El problema no rau en la llista d’espera en sí sinó en la gestió de la mateixa. Demanem que es busquin elements de consens per part dels tècnics, gestors i de les forces polítiques”.

Propostes per a Salut

Una de les mesures que recull el document és l’apoderament dels clínics i, especialment a l’Atenció Primària, “ja que el seu paper és clau en la priorització de les llistes d’espera”, va dir Padrós. Una altra mesura recollida en el document fa referència a la reducció de la burocratització, ja que segons Padrós “si s’aprimen estructures burocràtiques s’afavorirà l’estalvi i es millorarà la participació del professional mèdic”. Padrós també va assegurar que el model d’autogestió és un clar exemple d’èxit i d’estalvi. Una altra de les propostes destaca el paper clau de la informació i aconsella que es faciliti informació al ciutadà, per tal que cada pacient tingui coneixement sobre el seu procés i pugui participar de la presa de decisions compartides. Tanmateix, el text assenyala que s’haurien d’incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació, així com procediments que han demostrat la seva eficàcia (cirurgia major ambulatòria, consultes d’alta resolució, etc.).