José A. Rodríguez Barcelona | viernes, 07 de febrero de 2014 h |

Un repartiment més acurat dels fons destinats a la contractació de serveis i que es basarà en les necessitats de les persones. Aquest és un objectiu que ja recollia el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 i que ara ha quedat concretat en un text aprovat recentment pel CatSalut. De tota manera, a aquest projecte encara li resta bona part del seu recorregut burocràtic abans de fer-se realitat.

En vigor abans que acabi el 2014

“Però la nostra idea és que entri en vigor al llarg d’aquest any”, assenyala Francesc Brosa, subdirector del CatSalut. Els models de compra de serveis actualment en funcionament són dels anys 1996 i 2001. Ara, les noves tecnologies permeten tenir dades molt més acurades de les necessitats de la població. I aquesta és la base sobre la qual s’edificarà el nou model de compra de serveis. “La missió del CatSalut és establir contractes amb els proveïdors d’assistència sanitària. I cada vegada podem ajustar millor els mecanismes de contractació amb proveïdors perquè tenim informació més precisa sobre quina és l’activitat que fan. Així que hem d’evolucionar. El que era bo a l’any 1996 o al 2001 ja no ho és tant avui en dia”.

El sistema de pagament actual està basat en paràmetres més estructurals. “Un ingrés es paga sense tenir una mesura gaire fina”. Com ja avançava GACETA MÉDICA (veure GM nº 456), es comença a orientar la compra per procesos clínics i s’estan duent a terme acords de risc compartit. “Un dels grans avantatges del nou model és que permet identificar molts més procesos. En funció del tipus de centre, n’hi ha que fan tasques més bàsiques i altres més complexes”. Un factor especialment important en els pacients d’alta complexitat, que han de passar per diferents metges, operacions, diagnòstics…

Risc de la població de referència

El repartiment dels fons es realitzarà en funció de la població de referència. Es tindran en compte diferents variables, com el volum de la població, les patologies i cronicitat d’aquesta, criteris d’edat, criteris d’utilització dels recursos… Així que el fluxe econòmic dependerà especialment de la morbilitat de la població. “Però no hi ha grans diferències en aquest sentit entre els diferents territoris de Catalunya”.

Ni estalvi ni revolució

En opinió de Francesc Brosa, aquest no és un canvi que hagi de preocupar als metges o a la resta dels professionals sanitaris. “La manera en què es fa el repartiment dels diners té una influència relativa sobre la seva feina. La pràctica clínica serà el factor que marcarà com s’ha de pagar. Jo penso que el nou sistema facilitarà la feina dels metges”. I vol deixar ben clar que tampoc es tracta d’un projecte per estalviar diners. “Hem de tenir en compte que els pressupostos no depenen de com es reparteixen els diners. I tampoc crec que aquest nou sistema es tracti d’una revolució. Senzillament, el que estem fent és assignar d’una manera més ajustada i equitativa els recursos gràcies a que, avui dia, tenim la capacitat de recollir i analitzar moltes més dades sobre els pacients i els procesos per els que passen”.

Francesc Brosa

Subdirector del CatSalut

Cada vegada podem ajustar millor els mecanismes de contractació amb proveïdors.

Un dels grans avantatges del nou model és que permet identificar molts més procesos.

La pràctica clínica serà el factor que marcarà com s’ha de pagar. El nou sistema facilitarà la feina dels metges.