GACETA MÉDICA Barcelona | viernes, 14 de febrero de 2014 h |

El tumor de càncer renal de cèl·lula clara (ccRCC) és el tipus més agressiu i freqüent de totes les formes de càncer renal i es caracteritza per la falta de signes, símptomes o anomalies bioquímiques que permetin detectar-lo. Els metges no disposen de marcadors per recomanar de forma fiable el millor tractament, ja sigui nefrectomia total, nefrectomia parcial, tractaments immunomoduladors i/o antiangiogènics.

Però investigadors del grup de Fisiologia Renal del CIBBIM-Nanomedicina al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), en col·laboració amb el Servei d’Urologia i Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, han identificat per primera vegada un nou biomarcador, el pSTAT-3 Ser727, present en ccRCC, que prediu la supervivència dels pacients.

Canvi de paradigma

Publicat a Cancer Research, l’estudi pot suposar un canvi de paradigma en l’atenció i el tractament dels pacients, doncs “el tumor aparentment més benigne pot arribar a ser tan greu com els més invasius, si els nivells del biomarcador són alts”, alerta la cap del grup de Fisiologia Renal, Anna Meseguer, després de confirmar els resultats obtinguts in vitro en una cohort de 98 pacients de ccRCC atesos al Vall d’Hebron, amb més de cinc anys de seguiment clínic.

Així, “tumors classificats en el mateix grup de risc i aparentment similars poden comportar-se de manera molt diferent i determinar la supervivència dels pacients, que pot oscil·lar entre 17 i més de 70 mesos”, matisa la investigadora del VHIR.

Segons assegura el doctor Enric Trilla, metge adjunt del Servei d’Urologia de l’Hospital, la utilització del biomarcador pSTAT-3 Ser727, que ja s’ha protegit amb una patent europea (PTC), ajudaria en la pràctica clínica “de forma molt important a estratificar millor els pacients i a fer un seguiment i tractament més acurat en base als nivells del marcador”.

Indicis previs

En un estudi previ, el mateix grup de recerca del VHIR ja va identificar una proteïna de membrana, la HAVRC/KIM-1, que està expressada en el tumor i és alliberada a l’orina en pacients afectats de ccRCC.

En aquella recerca, els investigadors van demostrar que els nivells d’aquesta proteïna es correlacionaven amb les característiques patològiques del tumor i, per tant, constituïa un innovador mètode de diagnòstic alternatiu a les biòpsies invasives.

En el present estudi, els investigadors han volgut aprofundir en les conseqüències de l’expressió anòmala de la HAVRC/KIM-1 en els tumors i han descobert que controla gens importants pel creixement i la progressió tumoral.

En concret, d’entre d’altres gens, controla el que codifica per a la interleukina-6 (IL-6), activant el factor de transcripció STAT-3 que al seu torn indueix l’expressió de gens implicats en el creixement de tumor, la formació de nous vasos (angiogènesi) i la inhibició de la mort cel·lular (apoptosi).

Ara, els investigadors estan en fase de valorització d’una patent europea, validant la pSTAT-3 Ser727 com a marcador de supervivència en una segona cohort independent de 125 pacients amb ccRCC i 5 anys de seguiment, i desenvolupant una aplicació informàtica per a la quantificació automatitzada del biomarcador que permeti l’arribada al mercat d’un kit.