GACETA MÉDICA
Barcelona
| viernes, 14 de febrero de 2014 h |

La Consulta d’Atenció Immediata de Ginecologia a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona es va posar en marxa fa dos anys com una experiència pionera per facilitar el cribratge ràpid dels càncers ginecològics i, actualment, s’ha convertit en una consulta de referència per la qual ja han passat 205 pacients i en què s’han diagnosticat 110 càncers ginecològics (dels quals 88 s’han intervingut quirúrgicament).

“Aquest circuit permet reduir demores innecessàries i facilita que les pacients puguin visitar-se de forma ràpida amb un especialista, cosa que augmenta la qualitat de l’assistència que se’ls dóna”, assegura José Luis Sánchez, responsable del CAI.

Així, la consulta facilita l’estudi i tractament de les pacients amb càncer ginecològic que són derivades, principalment, des dels centres d’atenció primària de la zona de referència, però també des d’altres hospitals de Barcelona i de tot Catalunya, en el cas de pacients complexes.

Després de dos anys d’experiència, han comprovat que el 53 per cent de les pacients que acudeixen a aquesta consulta són diagnosticades d’algun tipus de càncer ginecològic i el 83 per cent requereixen una intervenció quirúrgica.

L’expert explica que els càncers ginecològics més freqüents són el d’endometri, amb una incidència de 10.9/100.000 habitants; el d’ovari, amb un 8/100.000 habitants, i el de cèrvix, amb un 3/100.000 habitants. Els menys freqüents són el de vulva i vagina.

Però, “la dificultat de tenir actualment proves de diagnòstic precoç, exceptuant el càncer de cèrvix, la incidència mitjana d’aquesta malaltia, la manca d’informació i alguns mites, dificulten i subestimen la importància del càncer ginecològic en la població femenina”, afegeix el doctor.

De fet, el d’ovari és el que presenta una taxa més elevada de mortalitat, de prop del 4/100.000 habitants, seguit del de cos uterí, amb un 2/100.000 habitants, i el de cèrvix 1.9/100.000 habitants.

El càncer d’ovari es presenta en el 80 per cent dels casos en un estadi avançat i en dones d’uns 60 anys de mitjana, a les quals se les opera i se’ls hi administra quimioteràpia.