MAR BARBERÀ Barcelona | viernes, 16 de octubre de 2015 h |

Amb l’objectiu de compartir experiències sobre eHealth entre països, la Xarxa Iberoamericana de Tecnologies Mòbils en Salut (Ritmos, en les seves sigles en castellà) ha celebrat el seu primer workshop internacional d’eHealth. Aquest workshop, vinculat al V Simpòsium Internacional de Telemedicina, ha tingut lloc a Barcelona el 14 i 15 d’octubre. Joan Cornet, director d’mHealth del Mobile Wold Capital Barcelona (MWCB), ha destacat que, a part de fer networking, amb la creació d’aquesta xarxa “també es pretén escurçar temps en investigació gràcies a la posada en comú de tota la informació entre els diferents països”. Els països que conformen la xarxa iberoamericana Ritmos són, entre altres, l’Argentina, Bolívia, Xile, Colòmbia, Equador i Espanya. Segons Cornet, es pretén que la xarxa Ritmos es vegi reforçada i ampliada amb l’entrada de nous països.

Usos de l’eHealth a Europa

Una de les taules rodones que ha acollit aquest workshop ha tractat sobre les identificacions d’accions R+D en eHeath a Europa. Laura García Vitoria, promotora del projecte Leila i experta en livings labs, ha destacat la importància de l’espai living lab o laboratori vivent com a marca de referència holística. “És un espai on l’Administració, el sector públic, l’acadèmia, la societat civil organitzada i els ciutadans participen activament en el procés d’innovació”. D’aquesta manera, es creen i es validen les solucions que es necessiten en contextos reals en què es fan servir les tecnologies de la comunicació i la informació com a principal mitjà de desenvolupament. L’experta ha posat com a exemple de living lab el Parc Central de la Salut, un espai que pretén integrar les tecnologies de la comunicació en la recerca de solucions als problemes de salut pública. Les línies de treball que actualment desenvolupa aquest living lab, ha dit Garcia, són la telemedicina, la teleassistència prehospitalària i la teleassistència domiciliària.

D’altra banda, Francesc Saigí, director del programa de telemedicina de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha destacat que la implicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de la salut creen un nou escenari, en el qual la irrupció de la tecnologia mòbil fa que la figura del pacient adquireixi un paper protagonista. “El pacient té tota la informació i està situat en el centre dels serveis de salut, tota la informació passa per ell”. Saigí ha destacat que, per seguir avançant en el camp de l’eHealth, es proposen utilitzar models holístics, ja que els models parcials donen informació esbiaixada.

Tanmateix, els organitzadors han avançat que hi haurà una segona edició d’aquest workshop internacional l’any 2016.