PNEUMOLOGIA/ Un estudi d’investigadors del Hospital Vall d’Hebron i del VHIR

br

| viernes, 25 de octubre de 2013 h |

Investigadors de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i del grup de pneumologia del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) han demostrat que es poden determinar les causes de la fibrosi pulmonar idiopàtica en la meitat dels casos, després de la realització d’un estudi clínic en profunditat que inclou un interrogatori exhaustiu i sistematitzat, la determinació d’anticossos enfront de les substàncies causals, proves d’inhalació, cultius i mesuraments ambientals en els llocs que freqüenten els pacients (casa i feina) per detectar els antígens que puguin causar aquesta greu malaltia.

“La importància d’aquest estudi clínic, realitzat amb pacients de la consulta externa del Servei de Pneumologia de l’Hospital, és que demostra que amb una assistència sistematitzada i en profunditat i amb les tècniques adequades, també es poden aconseguir avenços per al nostre sistema sanitari”, afirma Ferran Morell, autor principal de l’estudi, publicat a The Lancet Respiratory Medicine.

El treball es va realitzar entre 2004 i 2011 amb 60 pacients amb la malaltia i obre una nova via en el seu diagnòstic i tractament, ja que la identificació de les causes permet prevenir-la i amb això s’evita que evolucioni cap a fases greus.

Els investigadors han descobert que una de les principals causes de la fibrosi pulmonar idiopàtica és l’exposició als edredons i coixins de plomes, així com també a l’exposició a aus i fongs en quantitats mínimes però persistents. En definitiva, es tracta de la malaltia anomenada pneumonitis per hipersensibilitat crònica.

Per diagnosticar a temps aquesta patologia, Ferran Morell assegura que “és imprescindible per a l’estudi diagnòstic dels pacients tenir a punt les tècniques per a la detecció d’anticossos enfront de les substàncies causals i les proves d’inhalació (broncoprovocació), així com la realització d’extractes solubles a partir de les substàncies, etc.”.

Canvi d’enfocament

Aquest estudi canvia l’enfocament que s’ha d’adoptar en l’estudi de la malaltia. Per poder determinar les causes de la fibrosi pulmonar idiopàtica, el pneumòleg ha de realitzar una història clínica molt precisa i dirigida en què s’inclouen visites al domicili dels pacients o al lloc de treball per intentar descobrir possibles fonts antigèniques. Després de realitzar les proves immunològiques s’indica la realització d’una broncofibroscòpia amb estudi del rentat i fins i tot una criobiòpsia. És menys freqüent la realització d’una biòpsia quirúrgica per extreure una mostra de teixit pulmonar i comprovar-ne les alteracions característiques d’aquesta.

Finalment, es realitza una prova d’inhalació amb l’antigen sospitós de causar la pneumonitis per hipersensibilitat crònica, una malaltia en què el Servei de Pneumologia de l’Hospital Vall d’Hebron és referent mundial.