José A. rodríguez Barcelona | viernes, 23 de octubre de 2015 h |

Investigadors del Grup d’Estudi de la Sida (GeSIDA) de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC), liderats per José Antonio Pérez Molina, de l’Hospital Ramón y Cajal de Madrid, han aconseguit demostrar per primera vegada la no inferioritat en el llarg termini de la biteràpia amb atazanavir/ritonavir (ATV/r) i lamivudina (3TC) enfront de la teràpia triple en el tractament del VIH. Els resultats de l’estudi SALT a 96 setmanes han estat presentats al Congrés de la Societat Europea de la Sida (EACS), que s’ha celebrat a Barcelona del 21 al 24 d’octubre. La rellevància d’aquest assaig clínic ja va quedar patent quan les troballes a 48 setmanes van ser publicades en el mes de juny en un article en The Lancet Infectious Diseases, en el qual els autors concloïen que la biteràpia amb ATV/r+3TC era una opció eficaç i segura en pacients virològicament estables.

La novetat substancial que ara s’ha presentat al Congrés EACS és que les dades de l’estudi SALT a 96 setmanes indiquen que l’estratègia de simplificació a biteràpia amb ATV/r + 3TC continua sent eficaç quan s’amplia el període d’anàlisi, és a dir, en el llarg termini. L’estudi a 96 setmanes conclou també que les resistències al fracàs i la tolerabilitat a la medicació no es modifiquen significativament a les 48 setmanes.

L’eficàcia del tractament a 96 setmanes va ser d’un 74,4 per cent per a la biteràpia ATV/r+3TC enfront del 73,9 per cent de la triple teràpia ATV/r+2 NUCs. Els resultats van ser consistents a través de les diferents anàlisis de sensibilitat que es van realitzar. Pel que fa als resultats de seguretat, l’estudi SALT a 96 setmanes va mostrar un comportament favorable de la branca de biteràpia ATV/r+3TC enfront d’una major taxa d’abandonament per aquesta causa en el grup de pacients en triple teràpia.

Segons José Antonio Pérez Molina, “la teràpia amb ATV/r +3TC suposa una simplificació en l’abordatge del VIH que és de gran rellevància, doncs permetrà que pacients estables puguin usar pautes antirretrovirals que impliquin menys fàrmacs, evitant exposar-los a medicaments innecessaris, amb el que es reduiran les toxicitats, al mateix temps que es reduiran també els costos del tractament”.

Noves guies europees

Durant el congrés també s’han presentat les noves guies de la Societat Clínica Europea de la SIDA. Una de les principals novetats és que recomanen la profilaxi pre-exposició en les persones que presenten un elevat risc de contargiar-se del VIH. Així ho va anunciar Josep Maria Gatell, cap del Servei de Malalties Infecciones i SIDA de l’Hospital Clínic de Barcelona. Gatell va destacar que aquesta “és una important novetat, ja que és la primera vegada que les guies recomanen la profilaxi pre-exposició en aquestes persones, que solen ser homes que mantenen moltes relacions homosexuals sense protecció”.

Una altra de les novetats de les guies és que “també per primera vegada recomanen sense reserves tractar els pacients des del mateix moment del diagnòstic. I no endarrerir el tractament, com s’havia fet fins ara”, va indicar Gatell. Aquest expert va explicar que “alguns pacients no rebien el tractament antiretroviral des del primer moment perquè aquest tenia risc de toxicitat, però gràcies a l’aparició de tractaments molt ben tolerats no cal tenir por d’administrar-los”.

Pel que fa al futur del tractament, Gatell va assenyalar que els inhibidors de la integrasa “guanyaran protagonisme i és possible que en dos o tres anys tinguem antiretrovirals d’alliberament retardat per passar d’una píndola diària a, potser, una injecció cada dos mesos”.