Neuropatologia/ La investigació ajuda a desenvolupar marcadors

br

redacció Barcelona | viernes, 05 de abril de 2013 h |

A l’Hospital Universitari de Bellvitge es lideren diferents línies d’investigació bàsiques i clíniques centrades en la cerca de tractaments més efectius contra l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

Una de les estratègies és el disseny de fàrmacs que permetin alentir el progrés degeneratiu propi de la malaltia. L’Institut de Neuropatologia de l’Hospital treballa per desenvolupar unes modificacions en la molècula eritropoetina, les quals evitarien els efectes tòxics implicats en la supervivència neuronal.

D’altra banda, tenen un projecte sobre els microARN. “Si s’aconsegueix actuar sobre els microARN, responsables de la síntesi de les proteïnes anòmales que s’acumulen en les neurones motores dels pacients amb ELA, es tindria la base per dissenyar un tractament curatiu la malaltia”, assegura Isidre Ferrer de l’Institut de Neuropatologia de l’Hospital.

Una tercera línia d’investigació, consisteix a estudiar els efectes que les proteïnes anòmales tenen sobre les neurones motores. S’ha descobert que aquestes proteïnes actuen en la regulació dels àcids nucleics i, en conseqüència, en la síntesi d’altres proteïnes, com ara l’alteració d’enzims durant la síntesi de lípids. Fet molt significatiu, ja que les neurones motores són precisament un tipus de cèl·lula amb unes membranes molt riques en lípids.