oncologia

br

Redacció Barcelona | lunes, 04 de noviembre de 2013 h |

El Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de l’ICO liderarà dues àrees de treball: l’estudi d’acceptació de la vacuna en dones de 25-45 anys i les activitats de disseminació científica.

La Unió Europea destina sis milions d’euros a estudiar les estratègies de prevenció dels tumors causats pel VPH.

En concret, el consorci CoheaHr vol oferir evidència científica sobre l’eficàcia clínica i la cost-efectivitat de diferents estratègies per prevenir el càncer de coll d’úter arreu de la Unió Europea. Per aconseguir-ho, compta amb la participació de dotze socis d’onze països: Amsterdam, Barcelona, Tampere, Londres, Torí, Estocolm, Brussel·les, Ljubljana, Lió, Copenhaguen, Reims i Wolfsburg. El Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) liderarà dues àrees de treball; l’estudi d’acceptació de la vacuna en dones de 25-45 anys i les activitats de disseminació científica.

Les estratègies a avaluar se centren en el cribratge per a la detecció del VPH i en la vacunació. En concret, el Consorci durà a terme quatre assaigs clínics. El primer compararà els resultats de la presa de mostres per a la detecció de VPH quan la fa la pròpia pacient i quan l’obté un professional de la salut, així com la seva possible implementació com a mètode per a augmentar la cobertura de cribratge.

El segon, vol determinar els posteriors intervals de temps més adequats i l’ús de la prova de detecció de VPH per al posterior seguiment de dones en edat d’iniciar cribratge vacunades durant l’adolescència, i de dones joves vacunades 2 anys abans de l’inici del cribratge.

Finalment, un altra estudi avaluarà la viabilitat de la vacuna de VPH per part de les dones que van al cribratge habitual compreses entre els 25-45 anys.

Els resultats obtinguts dels diferent components s’incorporaran en els models de transmissió, econòmics i d’impacte elaborats pel consorci per a fer projeccions de les diferents intervencions preventives.