M.B. Barcelona | viernes, 12 de febrero de 2016 h |

La Clínica del Vallès i l’Hospital General de Catalunya deixaran de formar part del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (Siscat). Concretament, aquesta mesura es farà efectiva el proper 22 de febrer, durant el consell de direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut). En el cas de la Clínica del Vallès això es produirà de forma imminent, i en el de l’Hospital General, el proper mes d’agost, en el moment de venciment del contracte amb el CatSalut. Ambdós centres pertanyen a IDC Salut, un holding privat sanitari. Així ho va anunciar el conseller de Salut, Antoni Comín, durant la seva primera intervenció en la Comissió de Salut al Parlament.

El conseller es va referir també a la transparència i va dir que aquest és un dels indicadors que definirà el model sanitari d’aquesta legislatura. Una de les accions concretes amb les quals s’exemplificarà aquesta transparència serà l’elaboració d’un nou model de registre de contractes, així com també una anàlisi i avaluació de les derivacions als centres privats. “No hi haurà tractes de favor en la sanitat pública catalana i evitarem les derivacions que suposin més costos que estalvis pels pressupostos”, va manifestar el conseller. En aquesta línia, es preveu que el tercer centre en sortir del Siscat sigui l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona però de moment, segons va dir Comín, “s’ha d’estudiar amb molta prudència i responsabilitat per trobar el mecanisme adequat per a fer-ho”.

El pla de xoc social entre JxSí i la CUP preveia que els centres hospitalaris privats amb ànim de lucre deixessin d’estar integrats al Siscat. “És el pas més important que s’haurà fet en molts anys per reforçar el caràcter públic del sistema sanitari públic”, va dir el conseller. En aquesta compareixença, Comín va desgranar les línies bàsiques que seguirà la seva conselleria i va especificar quins seran els objectius. El titular de Salut va posar el focus de la seva política sanitària en la lluita contra la desigualtat social. “La millor política de salut que pot fer un país es lluitar per les desigualtats econòmiques i socials”, va dir, i va assegurar que l’indicador “desigualtat” l’incorporaran en totes i cadascuna de les polítiques específiques que es duran a terme des del Departament de Salut. Comín va posar com a exemple els criteris que utilitzaran per a l’elaboració del mapa sanitari. “Volem tenir en compte factors de desigualtat econòmica i social a l’hora de plantejar quins han de ser els principis de la distribució de l’Atenció Primària (AP) al territori”. A més, el conseller va apostar per un model que contempli polítiques sanitàries integrals. En aquesta línia, Comín va esmentar el Pla Interdepartamental de Salut Pública de Catalunya (Pinsap) com a “instrument fonamental, estratègic i central pel que fa a les polítiques de salut pública integrades perquè vincula tots els departaments. Sense Pinsap no podríem fer salut pública seriosament en l’actual context”, va dir.

Antoni Comín també va explicar que el Departament ja està treballant en un pla estratègic per a la reforma de l’assistència primària (AP). Aquesta reforma vol donar “més autonomia de gestió” i “més capacitat de resolució” als professionals. Un pla que neix amb l’objectiu d’apoderar l’AP ja que, segons Comín,“la primària és la clau per a les reformes del nostre sistema sanitari”. I la millor manera de concretar aquesta reforma, segons Comín, és mitjançant un Pla, “que es convertirà en uns objectius específics i en uns indicadors. Els agents sanitaris el podran avaluar i per aquest motiu són útils els plans”, va dir el titular de Salut.

Un altre dels objectius del pla de xoc que contempla l’actual Govern i que Comín va esmentar va ser el compromís de reduir el temps d’espera en un 50 per cent a la fase diagnòstica perquè “és la que genera una incertesa, una inquietud i un patiment psicològic més gran”, va dir. Pel que fa a les llistes d’espera, Comín va assegurar que no té suficient pressupost per reduir-les al nivell mínim, “necessitaria mil milions d’euros”, va dir. Per tant, “el debat se centra en la gestió d’aquestes llistes. Utilitzarem dades obertes que permetran millorar l’accessibilitat al ciutadà i prioritzar els criteris clínics i els socials”. Segons Comín, tot i que actualment es publiquen les llistes, no es fa de manera operativa.

Llei de Salut i Social

Amb l’objectiu d’englobar totes les línies bàsiques que definiran aquesta legislatura, Comín va assenyalar que la Conselleria impulsarà una Llei de Salut i Social de Catalunya. L’elaboració d’aquesta normativa es planteja com l’eix principal d’actuació en salut de l’anomenat procés constituent català. Pel que fa a l’equitat en l’accés, es crearà una normativa que asseguri el blindatge de la universalitat, de manera que cap ciutadà quedi exclòs del sistema sanitari públic català.

Amb l’objectiu d’assolir una sostenibilitat a curt termini, el conseller va plantejar un pla d’escenaris pressupostaris plurianual. A parer seu, les reformes estructurals (en l’atenció primària o en l’especialitzada) que necessita el sistema per adaptar-se als canvis socials del segle XXI, també haurien de servir per assolir la sostenibilitat econòmica a llarg termini. “Moltes de les reformes que plantegem tenen com a objectiu millorar la qualitat assistencial però també millorar la sostenibilitat econòmica”, va dir Comín. El titular de salut no va deixar passar per alt l’estat d’infrafinançament crònic que viu Catalunya a parer seu. “En el nostre marc financer hi ha unes quantes deslleialtats de l’Estat cap a Catalunya; l’increment de l’IVA dels productes sanitaris, hepatitis C, etc. S’aprova una prestació i no es transfereixen els recursos. Nosaltres hem posat 170 milions. Com? Superant el sostre de dèficit”, va dir.

Durant la seva compareixença, Comín va buscar en tot moment la complicitat dels grups de l’oposició, alguns dels quals es van mostrar escèptics amb les propostes del conseller ja que, segons van dir, li va faltar concreció. D’altra banda, també van recordar a Comín que només disposa de 17 mesos per dur a terme les reformes exposades.

Es plantegen pressupostos plurianuals per assolir la sostenibilitat econòmica a curt termini

Comín va assenyalar que la Conselleria impulsarà una Llei de Salut i Social de Catalunya