Innovació/ La novetat terapèutica d’aquesta molècula indicada en el tractament de la MPOC li ha servit per protagonitzar un dels llibres

br

Redacció Madrid | viernes, 11 de octubre de 2013 h |

Aclidini, un antagonista d’acció perllongada dels receptors muscarínics (LAMA) indicat per al tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) s’ha convertit en el primer protagonista de de una sèrie de noves publicacions editades per la Fundació Cotec amb l’objectiu de “demostrar l’excel·lència de la tecnologia espanyola”, tal com ha subratllat Juan Mulet, el director d’aquesta fundació, durant la presentació del primer nombre de la col·lecció.

Però per què l’elecció d’aclidini com a innovació terapèutica espanyola en la R+D farmacèutica?

En opinió de Pere Berga, assessor científic d’Almirall, la companyia farmacèutica de capital espanyol que està darrere del desenvolupament d’aquesta molècula, aclidini “va venir a satisfer una necessitat no coberta en MPOC”. I és que, si ben ja existien tractaments per al maneig d’aquesta patologia, aquests actuaven sobre els receptors muscarínics M1, M2 i M3 de la musculatura llisa bronquial, el que podia provocar efectes secundaris a nivell cardíac, ja que els receptors de M2 s’encarreguen d’intervenir la inhibició del cor pel nervi vague.

No obstant això, aclidini, més selectiu perquè actua preferentment sobre els receptors M3, minimitza el potencial efecte taquicardizant d’aquests agents. A més, la seva metabolització més ràpida permet que “no sigui necessari ajustar les dosis en persones majors, ja que no existeixen interaccions amb altres medicaments”, apunta Berga.

A més de la molècula, la companyia també ha comercialitzat un nou tipus de dispositiu inhalador de pols seca, multidosi, de fàcil ús, i que disposa d’un sistema de informació que indica al pacient si la presa ha estat correcta.

Una innovació terapèutica important que els ha col·locat com a part d’aquesta nova col·lecció de publicacions titulada “Excel·lència de la tecnologia espanyola”. Però aquesta no és l’única raó per la qual Almirall inicia aquesta sèrie de documents.

Activitat investigadora

La seva dedicació a l’activitat investigadora, en la qual inverteixen el 23 per cent de les seves vendes i de la qual s’ocupa més de 20 per cent de la plantilla, també ha tingut molt a veure. “Almirall investiga en camps arriscats i a més té èxit”, ha destacat Mulet.

A més, aprovada la molècula tant per l’Agència Espanyola del Medicament (EMA) com per la seva homòloga americana (FDA), Cotec també ha valorat la projecció internacional de la innovació terapèutica d’aquesta farmacèutica de capital íntegrament espanyol. I continuen la seva labor investigadora, ja que actualment es troben fent assajos clínics per a una nova indicació en dolor oncològic del seu fàrmac per la espasticitat en esclerosi múltiple, al mateix temps que assagen noves combinacions d’aclidini amb formoterol en MPOC.

Els següents nombres d’aquesta col·lecció estaran dedicats a sectors com l’energia o les TIC, sempre que es provi la utilitat de la col·lecció. “Estem en fase IV encara”, va concloure Mulet.