gaceta médica Barcelona | viernes, 14 de marzo de 2014 h |

Continua l’avenç de la història clínica compartida de Catalunya (HC3). Ja s’han publicat més de 80 milions de documents, com anunciava el Departament de Salut a principis d’aquest mes.

I la inmensa majoria dels centres del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) ja disposen d’un conveni formalitzat amb aquesta història. El 98 per cent dels hospitals d’aguts i dels centres d’atenció primària, el 91 per cent dels centres sociosanitaris i el 84 per cent dels centres de salut mental del SISCAT estan connectats a la HC3.

La història clínica compartida és una de les grans apostes del CatSalut per aprofitar les noves tecnologies de la informació (TIC) al servei de la salut. Permet connectar els centres assistencials entre ells i que comparteixin milions de documents clínics sobre els pacients. Dades com els 80 milions de documents publicats o la quasi total implantació de la HC3 als centres del SISCAT avalen el bon estat de salut d’aquest projecte.

“Estem contents amb aquestes dades perquè demostren el grau de col·laboració dels centres i els professionals per millorar la qualitat assistencial”, explica Francesc García Cuyàs, director de la Fundació TicSalut, organisme del Departament de Salut que treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l’àmbit de la salut.

La història clínica compartida d’un pacient està formada pels documents que contenen dades i informació rellevant sobre la seva situació i evolució al llarg del procés assistencial.

Cal recordar que a la HC3 no es troba tota la informació mèdica del pacient, sinó la que s’ha seleccionat perquè es considera més rellevant. “És una eina molt útil per als professionals. Un pacient va a Urgències de la Vall d’Hebron i li fan un informe. El seu metge d’atenció primària de Tortosa pot accedir a les proves que li han fet i al pla de medicació”, assenyala Francesc García Cuyàs. “D’aquesta manera és molt més senzill mantenir la continuïtat assistencial del pacient”.

Qualsevol ciutadà de Catalunya que sigui major d’edat pot registrar-se per tenir accés a la HC3. “És una eina que està integrada al Canal Personal de Salut, i el pacient la pot consultar quan vulgui”. El pacient no cal que visiti sempre personalment al seu metge. Aquest li pot fer una recepta, i el pacient la imprimeix des de la seva història clínica compartida i va a la oficina de farmàcia. Una forma d’estalviar temps i, sobretot, desplaçaments a les persones que pateixen problemes de mobilitat.

El futur de la HC3

El projecte de la història clínica compartida de Catalunya es va iniciar l’any 2006. “Ha anat creixent gràcies a la complicitat dels centres i els professionals. Esperem que, si tot va bé, el 100 per cent dels centres del SISCAT estiguin connectats a la HC3 a finals d’aquest any o, com a molt tard, a principis del 2015”.

L’exercici de la medicina i les noves tecnologies de la informació aniran enfortint la seva relació en els pròxims anys. “Ara estem pensant cap a on d’anar la HC3. Volem convertir-la en una eina de gestió del procés assistencial. Actualment, es poden veure una sèrie d’informes, el pla de medicació… Està molt parcialitzada. Volem construir una capa per sobre d’aquesta informació per a que el metge tingui una visió més transversal del procés del pacient. Pensem que serà molt útil”, afegeix Francesc García Cuyàs. Segons el seu parer, “l’ús de les noves tecnologies de la informació és un mitjà al servei dels professionals i de la salut dels pacients, no és ni pot ser un fi en sí mateix”.

Un marketplace d’apps de salut

I destaca un projecte del TicSalut. “Estem posant en marxa un marketplace d’apps de salut , és a dir, d’aplicacions mòbils, per a professionals i ciutadans. Esperem que estigui operatiu abans de l’estiu. Forma part del Pla Mestre de Mobilitat Salut i Social, en el qual participen tant el TicSalut, com el Departament de Salut i el Departament de Benestar Social i Família”.

En alguns moments, s’han arribat a registrar més de 100 accessos per segon realitzats per part dels professionals sanitaris a la història clínica compartida de Catalunya.

Aquest és el percentatge d’augment entre el 2012 i el 2013 de la mitjana de visites mensuals realitzades per part dels professionals a la HC3. El 2012, la mitjana de visites mensuals va ser de 73.672. El 2013, de 132.546.

Aquest és l’augment que es va produïr entre l’any 2012 i el 2013 en la mitjana mensual de documents publicats a la HC3. 1.431.910 documents publicats de mitjana al mes al 2012 i 1.895.692 al 2013.

En concret, 74.412.058.
Aquest
és el número d’informes clínics indexats a la història
clínica de Catalunya al novembre
de l’any 2013.

La història clínica compartida és una de les grans apostes del CatSalut per aprofitar les noves TICs en salut